Minggu

Jam (WIB) Program Penyiar
09:00:00 - 12:00:00 Amor Memories Supriyati
12:00:00 - 15:00:00 Konpensi Sonjaya Akbar
15:00:00 - 18:00:00 Mora Peduli Erwienn Permadhie
18:00:00 - 21:00:00 Kiprah kopjaskum Monang Saragih,SH
21:00:00 - 24:00:00 PK ( Panglipur kalbu ) Danny Mansyur